ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ…

…μέτρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως έστιν, των δε μη όντων ως ουκ έστιν”.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι περὶ
[152a] ἐπιστήμης, ἀλλ’ ὃν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας. τρόπον δέ τινα
ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που «πάντων
χρημάτων μέτρον» ἄνθρωπον εἶναι, «τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι,
τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν». ἀνέγνωκας γάρ που;

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ  Ἀνέγνωκα καὶ πολλάκις…

Πρωταγόρας δια στόματος Σωκράτη (Πλάτωνος Θεαίτητος 152.a)

Ώστε το μέτρον όλων είμαστε εμείς οι άνθρωποι και ό,τι αντιλαμβανόμαστε (δια των αισθήσεων) υπάρχει και ό,τι όχι, δεν υπάρχει. Ξέρουμε πια ότι “υπάρχουν” πράγματα (αρχ. χρήματα: χρήσιμα, πράγματα αλλά και συμβαίνοντα) που οι αισθήσεις μας από μόνες τους δεν μπορούν να συλλάβουν.

Contemplating

Στα πεπερασμένα όμως του καθημερινού μας βίου, των μεταξύ μας σχέσεων και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον μας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται τα πράγματα διαφορετικά, λογαριάζουμε με τα δικά μας μέτρα, τις δικές μας εμπειρίες, διαλέγουμε με τα δικά μας φίλτρα, βλέπουμε με τα δικά μας μάτια. Γινόμαστε οι ίδιοι, το ίδιο το δικό μας μέτρο.

Ο κόσμος είναι ο δικός μας κόσμος.

Κι η ζωή μας, είμαστε εμείς.

Εδώ.

Τώρα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s